ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA - regulamin
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018 10:40
Zanim zostaniesz członkiem naszej załogi - przeczytaj te kilka punktów dokładnie.
  1. Użytkownik portalu "Żegluga śródlądowa wczoraj, dziś, jutro" staje się po rejestracji członkiem naszej wirtualnej załogi i uzyskuje szereg praw, ale także ma obowiązki.
  2. Prawa członka załogi są w praktyce nieograniczone i wyjątkiem są jedynie obwarowania zawarte w niniejszym regulaminie. Wprawdzie nie ma przymusu podawania Imienia i Nazwiska w profilu, ale anonimowi użytkownicy muszą się liczyć z mniejszymi przywilejami na naszym statku - tak jak "pasażerowie na gapę".
  3. W załodze naszego statku obowiązuje taka sama hierarchia jak na statku rzeczywistym: kadra dowódcza ma określone uprawnienia i może je stosować wobec pozostałych. Jej decyzje są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
  4. Portal zapewnia interaktywne uczestnictwo w wirtualnym rejsie: zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać oceny, komentarze, teksty na forum, nadsyłać zdjęcia i propozycje ciekawych stron (linki) oraz nadsyłać artykuły i newsy.
  5. Jeden członek załogi "śpi na jednej koi" - czyli jeden użytkownik może posiadać jedno konto. Niedopuszczalne jest rejestrowanie się pod kilkoma "postaciami" i w przypadku wykrycia takich praktyk wszystkie takie konta zostaną usunięte
  6. Członek naszej wirtualnej załogi powinien być wzorem dla innych internautów, dlatego wymagamy od niego:
  7. Nie zapoznanie się z treścią regulaminu podczas rejestracji nie jest usprawiedliwieniem dla przypadków jego naruszania podczas rejsu. Nie czytasz - nie miej pretensji.
  8. Przyjmujesz do wiadomości, iż w przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów regulaminu mogą spotkać Cię sankcje od upomnienia po wymustrowanie (usunięcie z załogi).
  9. Regulamin może być modyfikowany i zmieniany bez konieczności powiadamiania o tym każdego z członków Naszej Załogi z osobna. Jego treść po wszelkich zmianach będzie podawana do ogólnej wiadomości poprzez publikację w serwisie, na jego forum lub poprzez rozesłanie Prywatnych Wiadomości.
  10. Z chwilą rejestracji akceptujesz nasze zasady i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.