Minister Grzegorz Witkowski na posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii
Dodane przez Apis dnia 05.12.2018 09:13
3 grudnia br. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Brukseli. Podczas posiedzenia Ministrowie państw członkowskich Unii Europejskich dyskutowali nad projektem zmiany dyrektywy w sprawie minimalnego poziomu wykształcenia marynarzy.

Ponadto Ministrowie przyjęli konkluzję Rady w sprawie żeglugi śródlądowej, jako przyjaznej środowisku gałęzi transportu, którą należy wspierać w celu uwolnienia jej pełnego potencjału.
Treść rozszerzona
3 grudnia br. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Brukseli.

Podczas posiedzenia Ministrowie państw członkowskich Unii Europejskich dyskutowali nad projektem zmiany dyrektywy w sprawie minimalnego poziomu wykształcenia marynarzy.

Dyrektywa uprości i uporządkuje obecnie obowiązujące unijne regulacje dot. wyszkolenia marynarzy i wydawania im świadectw.

Rada debatowała również nad projektem rozporządzenia ustanawiającego system europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych (European Maritime Single Window).

Minister Witkowski wyraził poparcie dla rozporządzenia, które służy zredukowaniu obciążeń administracyjnych dla transportu morskiego. Rozporządzenie zapewnieni uproszczone i w pełni zharmonizowanych na poziomie Unii Europejskiej procedury dla raportowania formalności sprawozdawczych ze statków wchodzących i wychodzących z portów państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ponadto Ministrowie przyjęli konkluzję Rady w sprawie żeglugi śródlądowej, jako przyjaznej środowisku gałęzi transportu, którą należy wspierać w celu uwolnienia jej pełnego potencjału.

MGMiŻŚ