Jeszcze w tym roku wniosek o pozwolenie dla przekopu przez Mierzeję
Dodane przez Apis dnia 25.11.2018 09:06
Urząd Morski w Gdyni jeszcze w tym roku ma złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji dla planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Plan inwestora zakłada, że także w 2018 roku ruszy procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót.
Takie informacje przekazał minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk w odpowiedzi na interpelację posłanki Katarzyny Osos.

Oficjalna decyzja o połączeniu drogą wodną Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską zapadła w maju 2016 roku.
Treść rozszerzona
Urząd Morski w Gdyni jeszcze w tym roku ma złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji dla planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Plan inwestora zakłada, że także w 2018 roku ruszy procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót.
Takie informacje przekazał minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk w odpowiedzi na interpelację posłanki Katarzyny Osos.

Oficjalna decyzja o połączeniu drogą wodną Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską zapadła w maju 2016 roku. W październiku politycy partii rządzącej dokonali już symbolicznego wbicia łopaty w miejscu, gdzie ma być wykonywany przekop. W praktyce trwają przygotowania do inwestycji.

Od lutego 2017 roku konsorcjum firm Mosty Gdańskie oraz Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego prowadzi prace projektowe. Część szykowanej dokumentacji jest już u zamawiającego, którym jest Urząd Morski w Gdyni.

Wnioski o pozwolenia wkrótce?

Jak poinformował Marek Gróbarczyk, inwestor jeszcze w tym roku, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, planuje złożyć do wojewody pomorskiego wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji (na potrzeby przekopu przygotowano specustawę analogiczną jak dla inwestycji drogowych). „Po odbiorze ostatecznych projektów: budowlanego i wykonawczego, uzupełnionych o zapisy decyzji środowiskowej możliwe będzie rozpoczęcie (zgodnie z planami Inwestora – w 2018 r.) procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Termin rozpoczęcia robót będzie zależał od tempa procedury przetargowej. Przed ich startem realizowane są jeszcze działania, które mają się zakończyć w tym roku. Chodzi m.in. o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż bursztynu, badania ferromagnetyczne i prace archeologiczne.

W przyszłym roku, po uzyskaniu zezwolenia budowlanego ruszy wycinka drzew i krzewów. Finał wszystkich prac wraz z oddaniem kanału do użytku planowany jest na rok 2022.

Ile już wydano

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 880 mln zł. Do końca wrześnie tego roku wydano 4,3 mln zł. Z tej kwoty blisko 2,2 mln zł to częściowe wynagrodzenie konsorcjum wykonującego dokumentację projektową – chodzi o zapłatę za opracowania, które już trafiły w ręce zamawiającego, w tym m.in.: mapy do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, inwentaryzacje obiektów terenowych i brzegu morskiego, badania batymetryczne. Projektanci zakończyli już także projekt prac geologicznych, badania osadów dennych i koncepcję realizowaną wraz z wizualizacją. Przygotowali również wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Są również badania falowania i ruchu rumowiska, harmonogram realizacyjny robót budowlanych oraz projekt organizacji robót i zagospodarowania zapleczy budowy.

Część pieniędzy, jak wynika z przedstawionej informacji, wydano na uzupełniające inwentaryzacje i monitoring przyrodniczy, nadzór naukowo-techniczny czy opracowania dotyczące wpływu konstrukcji hydrotechnicznych, w tym sztucznej wyspy na kształtowanie się brzegu oraz plaż na Mierzei Wiślanej, a także opracowania na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko.

Inwestor ma już także projekt budowalny, a także m.in. projekt zagospodarowania terenu z dokumentacją geologiczno-inżynierską, analizę nawigacyjną, operaty wodnoprawne i projekty wykonawcze. Dokumenty te mogą być jeszcze modyfikowane, w zależności od zapisów decyzji środowiskowej. Obecnie trwa procedura związana z wydaniem tej decyzji. Prowadzi ją Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Na początku listopada minął termin składania uwag do zgormadzonej dokumentacji środowiskowej, w tym raportu oddziaływania na środowisko.

Kontrowersyjny projekt

Inwestycja związana z przekopem przez Mierzeję wciąż budzi kontrowersje. Krytyczna opinię wydał m.in. samorząd województwa pomorskiego wskazując, że tak duża ingerencja w przyrodę nie została dostatecznie uzasadniona wyższym interesem społecznym. Zwolennicy inwestycji uważają, że głosy przeciwne są motywowane politycznie, podkreślając przy każdej okazji, że to poglądy „zbieżne ze stanowiskiem Federacji Rosyjskiej” (co odpowiadając na interpelację uczynił także minister gospodarki morskiej

rynekinfrastruktury.pl