W Niemczech ekologiczny transport uwolniony z opłat
Dodane przez Apis dnia 14.11.2018 08:19
Pobór opłat za korzystanie z dróg wodnych w Niemczech jest już historią: Komisja Budżetowa niemieckiego Bundestagu postanowiła wczoraj całkowicie znieść te opłaty. Dotyczy to wszystkich rzek i kanałów na terytorium federalnym, za wyjątkiem Kanału Kilońskiego i Mozeli. Żegluga śródlądowa i jej klienci uzyskują w ten sposób oszczędności rzędu 45 milionów euro rocznie, ogłosił Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (Federacja Niemieckiej Żeglugi Śródlądowej).. Dzięki swobodnemu korzystaniu z dróg wodnych zwiększa się atrakcyjność żeglugi dla gospodarki i przemysłu. W ten sposób położono kamień węgielny pod przekładanie ruchu towarowego na przyjazną środowisku żeglugę śródlądową.
Treść rozszerzona
Pobór opłat za korzystanie z dróg wodnych w Niemczech jest już historią: Komisja Budżetowa niemieckiego Bundestagu postanowiła wczoraj całkowicie znieść te opłaty. Dotyczy to wszystkich rzek i kanałów na terytorium federalnym, za wyjątkiem Kanału Kilońskiego i Mozeli. Żegluga śródlądowa i jej klienci uzyskują w ten sposób oszczędności rzędu 45 milionów euro rocznie, ogłosił Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (Federacja Niemieckiej Żeglugi Śródlądowej).

- W ścisłej współpracy z przemysłem żeglugowym i przemysłem, wielokrotnie wskazywaliśmy, że podatki od transportu wodnego muszą spadać po tym, jak obniżka cen frachtu kolejowego doprowadziła do znacznej ingerencji w konkurencję między tymi dwoma rodzajami transportu - skomentował prezes BDB Martin Staats. Dzięki swobodnemu korzystaniu z dróg wodnych zwiększa się atrakcyjność żeglugi dla gospodarki i przemysłu. W ten sposób położono kamień węgielny pod przekładanie ruchu towarowego na przyjazną środowisku żeglugę śródlądową.

Zniesienie opłat przewozowych jako środka do wzmocnienia śródlądowych dróg wodnych zapowiadane było przez rząd federalny w umowie koalicyjnej, ale we wstępnym projekcie budżetu początkowo były utrzymane i obecnie to skorygowano i od nowego roku 2019 nie będą już obowiązywały.

---

Założona w 1974 r Federacja Niemieckiej Żeglugi Śródlądowej (Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.) reprezentuje wspólne interesy handlowe pracodawców żeglugi towarowej i pasażerskiej - ponad polityką, rządem i innymi instytucjami.

Członkami BDB są zatem osoby fizyczne, firmy żeglugowe i ich związki. Dla dobra BDB działają również członkowie wspierający. Stowarzyszenie z siedzibą w Duisburgu i przedstawicielstwem w Berlinie zajmuje stanowisko w kwestiach polityki transportowej i aktywnie uczestniczy w kształtowaniu gospodarczych warunków ramowych.

BDB jest też użytkownikiem zakotwiczonego w Duisburgu statku szkolnego "Rhein" - jedynego takiego w Europie centrum kształcenia i dokształcania kadr w żegludze śródlądowej.

źródło: binnenschifffahrt-online.de
tłumaczenie i foto: Andrzej Podgórski