Nowelizacja przepisów w/s wymagań technicznych
Dodane przez Apis dnia 16.07.2018 08:09
Zmiany przepisów technicznych, mające zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa żeglugi, zakłada projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej, który opublikowało w piątek Rządowe Centrum Legislacji. Rządowy projekt nowelizacji ustawy dostosowuje krajowe przepisy do wymogów unijnej dyrektywy ws. wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej. Zgodnie z projektem objęte ustawą ma być wydawanie unijnych świadectw zdolności żeglugowej, także określonych kategorii statków morskich, statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.
Treść rozszerzona
Zmiany przepisów technicznych, mające zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa żeglugi, zakłada projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej, który opublikowało w piątek Rządowe Centrum Legislacji. Rządowy projekt nowelizacji ustawy dostosowuje krajowe przepisy do wymogów unijnej dyrektywy ws. wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej. Zgodnie z projektem objęte ustawą ma być wydawanie unijnych świadectw zdolności żeglugowej, także określonych kategorii statków morskich, statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

Kolejną zmianą jest zastąpienie wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej oraz wspólnotowych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej przez odpowiednio unijne świadectwa zdolności żeglugowej albo tymczasowe unijne świadectwa zdolności żeglugowej. Według autorów przepisów wdrożenie dyrektywy jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi regulacjami międzynarodowymi ujednoliconego systemu wymagań technicznych dla statków i nadzoru nad nimi.

W projekcie zaznaczono, że ujednolicenie wpływa nie tylko na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa żeglugi, ale również pozwala na uznawanie ważności wydawanych na ich podstawie dokumentów bezpieczeństwa, w rejonach żeglugi, na jakie zostały wydane, we wszystkich krajach objętych unijną dyrektywą.