Tytuł: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA :: egzamin

Dodane przez bruno dnia 29.08.2012
#2

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania świadectwa starszego marynarza . Wymagana wiedza (2 egzaminatorów).
A.Ogólne wiadomości o statku i jego obsłudze 1. Podstawowe wiadomości o statku żeglugi śródlądowej, jego wyposażeniu i konserwacji. 2. Typy i rodzaje statków żeglugi śródlądowej, pływalność i stateczność statku. 3. Podstawowe wiadomości o linach - ich rodzaje i zastosowanie. 4. Urządzenia kotwiczne, cumownicze, holownicze i sczepiające. 5. Sprzęt i środki ratunkowe; sprzęt i środki ochrony przeciwpożarowej. 6. Ogólne wiadomości z zakresu urządzeń maszynowych na statku.
II. Podstawy locji śródlądowej 1. Podstawowe wiadomości o śródlądowych drogach wodnych i budownictwie wodnym. 2. Znajomość podstawowych przepisów żeglugowych, procedur wypadkowych, warunków bezpieczeństwa przy przewozie ładunków niebezpiecznych, dokumentów statkowych i załogowych, gospodarki odpadami i ściekami oraz likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń.
B. Wymagana wiedza i umiejętności praktyczne (1 egzaminator) 1. Prace linowe i wiążące się z tym bezpieczeństwo i higiena pracy. 2. Pomocniczy sprzęt linowy. 3. Konserwacja statku, zjawisko korozji i środki jej przeciwdziałające; umiejętność wykonywania podstawowych prac konserwacyjnych. 4. Alarmy statkowe, znajomość czynności alarmowych. 5. Urządzenia: kotwiczne (rodzaje kotwic), cumownicze, holownicze i sczepiające oraz umiejętność ich obsługi. 6. Osprzęt ładunkowy (dźwigi, wciągarki, transportery, przewody rurowe, windy ładunkowe) i jego obsługa, przygotowanie ładowni do przyjęcia ładunku, manewry przy załadunku i wyładunku. 7. Posługiwanie się środkami ratunkowymi i ochrony przeciwpożarowej; obsługa sprzętu ratunkowego i przeciwpożarowego. 8. Przygotowanie statku do remontu, przerwy w eksploatacji lub postoju zimowego.

Gdzie szukać? Jak pływasz to powinieneś coś tam wiedzieć. Pytaj starszych, poczytaj dziennik ustaw. Powodzenia.