Tytuł: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA :: "Największy transport, jaki pokonywał Wisłę"

Dodane przez P2J dnia 03.04.2011
#30

@Szanowny Panie Stanisławie,
@Szanowni Panowie!
Dziękuję za argumenty! Rzeczywiście chodzi o maksimum informacji udowadniających, że Wisła jako droga transportu była szlakiem zagospodarowanym przez człowieka - setki i dziesiątki lat temu, czego dowodami są / mogą być głównie:
- istniejąca zabudowa regulacyjna i infrastruktura brzegowa (lub ich pozostałości),
- prowadzone niegdyś prace konserwacyjne (najlepiej: udokumentowane).
Z faktu, że w danym miejscu widać tylko drzewa, trawę i ptaki nie wynika, że jest to dzieło przyrody! Podobnie jak tasiemiec w organizmie ludzkim nie jest symbolem symbiozy człowieka z przyrodą.
A co do ekologii: wkrótce będę powoływał fundację transportu ekologicznego...