Tytuł: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA :: Jaka ma być Wisła?

Dodane przez P2J dnia 05.12.2010
#2

Aktualna (obowiązująca od przyjęcia przez Radę Ministrów 13 września 2005) "Strategia Gospodarki Wodnej" zakłada regularną żeglugę Kraków-Gdańsk. Wykonawcą strategii jest jednak Ministerstwo Środowiska... które stara się tą strategię zastąpić taką, w której w ogóle nie będzie nic o żegludze.