Tytuł: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA :: Szczecin, 28 lipca 2010, spotkanie klastrowe

Dodane przez P2J dnia 30.07.2010
#1

28 lipca 2010 w Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się spotkanie przedstawicieli firm i organizacji biznesowych reprezentujących gospodarkę morską i żeglugę śródlądową, przy udziale przedstawicieli instytucji państwowych (Urzędu Żeglugi Śródlądowej i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej), przedstawicieli uczelni ze Szczecina i Gdyni oraz reprezentanta miasta Szczecin. W spotkaniu wziął udział Arkadiusz Litwiński, poseł na Sejm RP.
Przedmiotem spotkania były perspektywy gospodarczego wykorzystania rzek oraz funkcjonowania żeglugi śródlądowej.
W dyskusji stwierdzono m.in., że:
1. Należy bezzwłocznie doprowadzić do przywrócenia żeglugi na Odrze. W 2010 roku Odra de facto przestała być rzeką spławną. Wynika to ze skutków wieloletnich zaniedbań, na które nałożyły się skutki tegorocznej zimy i powodzi. Stwierdzano, że nakłady na infrastrukturę chroniącą rzeki przed wylaniem byłyby niższe, niż wydatki na usuwanie skutków powodzi.
2. Możliwości rozwojowe miasto i portu Szczecin zależą zarówno od transportu morskiego, jak i od gospodarczego wykorzystania Odry. Port w Szczecinie może na dużą skalę obsługiwać przewozy rzeką. Dyrektywą polityki europejskiej jest przenoszenie transportu z dróg lądowych na wodę - i Polska również powinna zmierzać w tym kierunku.
3. Polityka państwa powinna uwzględniać zapewnienie Odrze statusu międzynarodowej drogi wodnej, umożliwiającej swobodną żeglugę w całym jej biegu oraz odpowiednio połączonej z Wisłą i Dunajem.
4. W perspektywie finansowej 2014-2020 polityka państwa i program operacyjny "Infrastruktura i Środowisko" powinny uwzględnić drogi wodne na równi z innymi formami transportu. W odniesieniu do Odry należy oczekiwać kompleksowego zagospodarowania z uwzględnieniem
- należytych zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
- zapewnienia co najmniej III klasy żeglowności.
Po 2020 roku należy oczekiwać zapewnienia Odrze piątej, najwyższej klasy żeglowności.
Sporządził:
dr Piotr Dwojacki
* * *

Spotkanie odbyło się w ramach projektu KIGNET Innowacje - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, realizowanego przez KIG wraz z innymi izbami gospodarczymi w Polsce.

Edytowane przez P2J dnia 10.08.2010

Dodane przez P2J dnia 30.07.2010
#2

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Zbigniew Garbień, Jerzy Hopfer, Zofia Bąbczyńska-Jelonek, przedstawiciele Portu Szczecin - Świnoujście, Polskiej Żeglugi Morskiej, Stowarzyszenia Ekspertów Morskich ze Szczecina, portalu "Morza i Oceany".
Mówiono m.in. o potrzebie wspólnych starań (rzeczno-morskich) na rzecz infrastruktury, o perspektywie dogadania się z Niemcami w sprawie Odry granicznej, o budowaniu za niskich mostów.
Nie byłbym sobą, gdybym przy okazji nie powiedział paru słów o Eugeniuszu Kwiatkowskim.
Kolejne spotkanie ok. połowy sierpnia we Wrocławiu.

Edytowane przez P2J dnia 30.07.2010