150 mln zł na budowę stopnia wodnego na Odrze w MalczycachDrukuj

150 mln zł na budowę stopnia wodnego na Odrze w Malczycach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, iż udostępni 150 930 000 zł niskooprocentowanej pożyczki na ukończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach. Beneficjentem i podmiotem odpowiedzialnym za realizację tego bardzo potrzebnego w regionie przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Inwestycja będzie realizowana na Dolnym Śląsku, w obszarze działania PGW WP – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w rejonie miejscowości Malczyce. Udzielenie wspomnianej pożyczki umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW pn.

Koszulki z logo Stowarzyszenia AbsolwentówDrukuj

Koszulki z logo Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Wykonane z termoaktywnego (oddychającego) materiału, dostępne w rozmiarach od S do XXXL
jako polo lub jako T shirt.

Koszt koszulki polo wynosi 65,00 zł ; T Shirt - 39,00 zł

Koszty wysyłki:
Poczta Polska - do 3 koszulek – 14 zł ; 3-5 - 16 zł
Kurier - 1-5 koszulek - 25,00 zł

A więc tylko dolna Odra...Drukuj

A więc tylko  dolna Odra... Włączenie odcinka śródlądowej drogi wodnej Szczecin - Berlin do korytarza transportowego Morze Północne – Bałtyk, otwiera możliwości ubiegania się o środki z CEF (Łącząc Europę) na modernizację infrastruktury hydrotechnicznej jeszcze w ramach bieżącej perspektywy finansowej - poinformowało we wtorek Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jak informuje resort chodzi o odcinek Odry w okolicach Szczecina, który był wprawdzie elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej - PAP), jednak nie został włączony do żadnego z tzw. +korytarzy bazowych", co stanowiło formalną barierę dla starania się o środki finansowe na rozwój sieci TEN-T.

Oficjalne oddanie do eksploatacji śluzy na stopniu wodnym MalczyceDrukuj

Oficjalne oddanie do eksploatacji śluzy na stopniu wodnym MalczyceW uroczystości udział wzięło liczne grono oficjalnych gości i sympatyków żeglugi śródlądowej. Uroczystością przewodził minister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk w towarzystwie wiceministra MSWiA Krzysztofa Kozłowskiego, dyr. departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Moniki Niemiec Butrym, pełnomocnika ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych Gabrieli Tomik, Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Wicestarosty Starostwa Powiatowego w Wołowie Władysława Boczara, Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy.

Pierwsze śluzowania w MalczycachDrukuj

Pierwsze śluzowania w MalczycachZgodnie z zapowiedzią w komunikacie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nr 20/2018 z dnia z dnia 24.05.2018 dotyczącego warunkowego przejścia jednostek pływających od śluzy Brzeg Dolny do Malczyc dniu 31.05.2018 miało miejsce przejście trzech jednostek pływających przez dotychczas zamknięty odcinek szlaku żeglownego jednocześnie pokonując stopień wodny Malczyce będący jeszcze ciągle w stanie budowy.

W tym historycznym skądinąd pokonaniu stopnia wodnego Malczyce brały udział dwie jednostki O.T. Logistics oraz dwie jednostki "Fabico" prowadzące kadłub barki pchanej. Przejście to poniekąd zostało w pewnym sensie "wymuszone" na inwestorze i wykonawcy stopnia wodnego przez firmy zlecające transport ładunków

"Zielone oszustwo" na Wiśle?Drukuj

"Zielone oszustwo" na Wiśle?W dniach 12-25 maja 2018 roku przepłynęliśmy małą drewnianą łódką z silnikiem od "O" km Wisły do śluzy Przegalina na 936 km.Podczas tej podróży jako studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku "Rewitalizacja dróg wodnych"(katedra profesora Zygmunta Babińskiego), przeprowadzaliśmy na całym tym dystansie badania wody FNU jak również pobieraliśmy próbki z łach piasku.

Z dużym zdziwieniem czytamy kolejne "rewelacje" na temat kontrolowanego zrzutu wody na zaporze we Włocławku w dniu 26.05.2018 roku, podczas którego miały podobno zginąć wszystkie lęgi ptaków na łachach piasku poniżej Włocławka.

Użeglownienie Odry między Polską a Czechami pobudzi turystykę i rozwój firmDrukuj

Użeglownienie Odry między Polską a Czechami pobudzi turystykę i rozwój firmUżeglownienie Odry na transgranicznym odcinku między Kędzierzynem-Koźlem a czeskimi Ostrawą i Mosznowem pobudziłoby rozwój małych i średnich firm, dając ponad 630 miejsc pracy i nawet 16 mln euro rocznych dochodów z turystyki - wynika z analizy, przeprowadzonej w ramach projektu "Odra OK".

Projekt, współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach unijnego programu INTERREG, realizują wspólnie czeskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Okręgu Morawsko-Śląskiego oraz katowicka Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości (GAPP). Perspektywom przedłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej z Polski do Czech będzie poświęcone wtorkowe Forum Odrzańskie w przygranicznym czeskim Boguminie.

4 czerwca pierwsza próba śluzy w MalczycachDrukuj

4 czerwca pierwsza próba śluzy w MalczycachPierwsza próba śluzy na stopniu wodnym w Malczycach nastąpi 4 czerwca, a jeszcze dwa lata temu wydawało się, że tej inwestycji nie uda się zrobić – powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk w Wołowie (Dolnośląskie).

Gróbarczyk spotkał się w sobotę z mieszkańcami Wołowa (Dolnośląskie) w ramach cyklu spotkań „Polska jest jedna”. Powiat wołowski leży nad Odrą i budowa Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz przywrócenie żeglowności na tej rzece to kwestia niezwykle istotna dla mieszkańców i rozwoju powiatu.

Matka OdraDrukuj

Matka OdraDzień matki - święto które jest wyrazem szacunku. Leonardo da Vinci tak mówił o matce: "Czuła i łagodna matka swoich dzieci, jednocześnie okrutna i nieprzejednana macocha dla innych…"
My "ludzie Odry" mieliśmy swoją matkę, "Matkę Żeglugę". Ona była dla nas matką nad matkami, na swój sposób kochała nas tak jak tylko matka potrafi kochać swoje dzieci. A my, jej dzieci odwzajemnialiśmy matczyną miłość ciężką pracą, szacunkiem dla niej i nigdy nie pozwoliliśmy na nią powiedzieć złego słowa bo przecież ona nas karmiła, dawała bezpieczeństwo materialne, miała pieczę nad niepokornymi dziećmi którzy czasami obierali niewłaściwą drogę. Taka to była nasza "Matka Żegluga".

Rok Odry, by lepiej wykorzystać jej potencjałDrukuj

Rok Odry, by lepiej wykorzystać jej potencjałRok 2018 jako Samorządowy Rok Rzeki Odry obchodzą wspólnie województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Inicjatywa narodziła się w woj. dolnośląskim, potem poszczególne sejmiki wojewódzkie podjęły uchwały na ten temat. Sejmik Województwa Śląskiego podjął rezolucję o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii w listopadzie ubiegłego roku. To nawiązanie do systemu identyfikacji województwa ma też sprzyjać postrzeganiu jej jako atutu regionu.

Działania samorządów odrzańskich wpisują się w trwające przygotowania resortu żeglugi śródlądowej do szerokiego planu inwestycyjnego, który do 2030 r. ma przywrócić funkcję transportową Odrze.

Żegluga śródlądowa. Nadrabiamy wieloletnie zaniedbaniaDrukuj

Żegluga śródlądowa. Nadrabiamy wieloletnie zaniedbaniaŻegluga śródlądowa i transport kolejowy nie są dla siebie nawzajem zagrożeniem, lecz uzupełnieniem – uznali dyskutanci podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Każdej z tych gałęzi transportu powinno się wyznaczyć obszar systemu transportowego, w którym jej specyfika będzie najlepiej wykorzystana. Podkreślono też konieczność naprawy zaniedbanej w ciągu kilkudziesięciu lat infrastruktury transportu wodnego. Polskie warunki nie są, niestety, tak korzystne dla rozwoju żeglugi śródlądowej, jak w krajach zachodnioeuropejskich. – W Niemczech 80% metropolii przemysłowych jest położonych nad wodą, więc dla przewozów węgla czy stali to właśnie żegluga jest podstawowym środkiem.

  PRchecker.info Free counters!