Artykuły: 01.1 Statki, żegluga, armatorzy, stocznie

Pchacze produkcji byłej NRD
Swego czasu napisałem o seryjnych barkach motorowych zbudowanych w dawnej NRD. Kolej teraz na pchacze, które automatycznie można nazwać seryjnymi, bo innych (niemal wcale) nie było.

Początki żeglugi parowej na Wiśle.
Opis działalności P. Steinkellera i K. Wolickiego w powstawaniu żeglugi na Wiśle w Królestwie Polskim.

Polska żegluga w 1926 roku
... nie powinniśmy lekceważyć sobie spraw naszej żeglugi śródlądowej. Byłoby to dowodem niedoceniania przez nas olbrzymiej dziedziny komunikacyjnej, a wszak komunikacja to dziś podstawa życia i gospodarczego i społecznego, a więc podstawa bytu państwa. .... Tak myślano w Polsce w roku.... 1926

Pomysły dziwne, mniej dziwne i praktyczne
Do czasów wynalezienia maszyny parowej statki poruszane były za pomocą drągów i wioseł, a następnie żagli, których zastosowanie na sródladowych drogach wodnych było możliwe przy szczególnie sprzyjających warunkach. Na rzekach żeglownych i kanałach stosowano holowanie statków z brzegu wykorzystując siłę ludzi i zwierząt.

Przedsiębiorstwo żeglugi śródlądowej Zamoyskiego

Przy omawianiu historii rozwoju żeglugi śródlądowej całkowicie pomijamy na naszej stronie internetowej www.zegluga.wroclaw.pl fakt, że jest ona również częścią systemu finansowego i bankowego. Nasza uwaga koncentruje się na budowie dróg wodnych, statków
i sposobów ich eksploatacji przy całkowitym pominięciu, iż decyzje o rozwoju szeroko rozumianej żeglugi śródlądowej zapadają w zaciszu bankowych gabinetów.


Remont klasowy
Być może nie wszystkim wiadomo, że od momentu położenia stępki aż do tzw. pocięcia na żyletki, każdy statek morski(a pewnie i śródlądowy) podlega nadzorowi specjalnego Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Towarzystwo to nadaje statkowi tzw. klasę żeglugową czyli potwierdza jego przydatność do żeglugi.

Seryjne barki motorowe produkcji NRD
NRD-owskim odpowiednikiem naszych BM - 500, były barki motorowe o nośności ok. 700 ton, zbudowane w latach 1951 - 68 w ilości 340 sztuk.

Spust do Gdańska czyli Flis
Z książki Jakuba Kazimierza "Ziemiańska generalna oekonomika" Kraków 1744., na str. 170-175 znajduje się ciekawy rozdział "Spust do Gdańska czyli Flis".

Statek - muzeum "Mannheim"
Historyczny parowy bocznokołowiec, kiedyś wspaniały statek wycieczkowy dla 2500 pasażerów. W zeszłym roku świętował swoje 80 urodziny. Jego wodowanie odbyło się pod koniec maja 1929 roku, a 4 czerwca wypłynął w dziewiczą podróż po Renie.

Statek snów
"Sonnenkönigin" ("Kólowa słońca"), jest czymś niezwykłym: do statku nie za bardzo podobna, chociaż na pewno nim jest.

Statek-muzeum "Württemberg"
Na prawym brzegu Łaby, w tle magdeburskiej hali miejskiej, znalazł wreszcie swoje ostateczne miejsce statek muzeum "Württemberg" - zabytek kultury technicznej.

Tabor odrzański w XX wieku
Koniec wieku XIX na Odrze to początek regulacji rzeki pod względem jej wykorzystania przez transport wodny. Rozwijający się wówczas bardzo szybko transport kolejowy nie był w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb zgłaszanych przez spedytorów. W związku z tym wzrastał nacisk sfer przemysłowo–handlowych na Śląsku na rozwój Odry jako drogi wodnej łączącej Śląsk z Berlinem i Szczecinem.

Trochę Szczecina w Hamburgu
Temat jak najbardziej aktualny zima i zagrożenie lodowe na Odrze i drodze wodnej Szczecin-Świnoujście. Chcą Wam przestawić historię najbardziej znanego na Bałtyku przed rozpoczęciem II Wojny Światowej niemieckiego lodołamacza "Stettin".

Uderz w stół, a nuż coś się odezwie...
Wykorzystywanie rzeki dla celów rekreacyjnych jest ze wszech miar słuszne i powinno w dalszym ciągu intensywnie rozwijać się. W stosunku do naszych zachodnich, czy też południowych sąsiadów i tak jesteśmy jeszcze daleko w tyle. Pomijam temat żeglugi towarowej, gdyż takowa na Odrze już praktycznie nie istnieje i co najgorsze - do tego w znacznym stopniu przyłożyli rękę sami jej użytkownicy.

Warszawskie Towarzystwo Transportu i Żeglugi
Myliłby się ten, ktoby przypuszczał, że sprawa żeglugi rzecznej w Polsce należy do kategorii spraw drugorzędnych. W państwach zachodnich, rozporządzających szeroko rozgałęzioną siecią spławnych kanałów i mających żeglugę rzeczną postawioną na odpowiednim poziomie, oddaje ona życiu gospodarczemu niepospolite usługi, bodajże nie mniejsze od kolei żelaznych.
  PRchecker.info Free counters!