Artykuły: 01.2 Szlaki żeglowne, porty i budowle wodne

Powódź w Holandii 1953 - 60 lat temu...
W związku z wysokim stanem wody ogłoszony został stan wyjątkowy w Zwijndrecht. Woda przelewa się przez groble. Wyspa Dordrecht również wydaje się być w niebezpieczeństwie. W Willemstad również ogłoszono stan wyjątkowy. Poldery Ruygenhil i Oude Heyingen są zalewane. Wojsko zostało wezwane do pomocy. Dostawy prądu zostały przerwane. Miasto Willemstad tonie.

Prądówki, pogłębiarki, dźwigi
Drogi wodne nie są tworem wiecznym - stworzone w trudzie i znoju wymagają właściwego utrzymania i pielęgnacji. Wezbrania, długie okresy niżówek, inne działania sił przyrody (wiatry i bobry przewracają drzewa, ulewne deszcze rozmywają brzegi, roślinność rozsadza brzegosłony i budowle regulacyjne itd.) powodują konieczność podjęcia prac związanych z prawidłowym utrzymaniem parametrów szlaku żeglownego. Całkowicie chyba o tym zapomnieli współcześni administratorzy dróg wodnych i drogi wodne wyglądają w Polsce tak jak wyglądają.

Projekty żeglugi odrzańskiej z 1959 r.
Dokument: 1959, 19 luty, Wrocław, Problemy zagospodarowania Odry, referat wygłoszony przez inż. Zbigniewa Kuszewskiego. na posiedzeniu plenarnym Komisji Zagospodarowania Odry Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich

Śluza XVIII Kanału Kłodnickiego odsłonięta.
W ramach prac przy budowie Drogowej Trasy Średnicowej odkopano śluzę pochodzącą z pierwszej połowy XIX wieku.

Spław - początki żeglugi w Polsce
W zaraniach żeglugi a właściwie spławu towarów rzekami w dawnej Polsce głównym produktem transportowanym tą drogą było zboże.

Śródmiejski Węzeł Wodny Wrocławia
No i stało się: po ponad 60 latach ponownie został otwarty - w ograniczonym co prawda zakresie - wrocławski Śródmiejski Węzeł Wodny.

Trójkąt Trzech Cesarzy
Jeszcze 90 lat temu w miejscu gdzie łączyły się Czarna i Biała Prrzemsza zbiegały się granice trzech zaborów Polski. Od północnego zachodu i zachodu - zabór pruski, od północnego wschodu i wschodu - zabór rosyjski, od południowego wschodu - zabór austriacki.

Trzy perły Kanału Zwanowickiego
Dolny kanał śluzy Zwanowice jest najdłuższym na Odrze skanalizowanej kanałem śluzowym. Ma ponad 7 km długości a przekopano go podczas drugiego etapu kanalizacji Odry w latach 1907-18.

Tsunami po włocławsku
Ten scenariusz przypomina katastroficzny film. Już w kwadrans po pęknięciu tamy ściana wody uderzy na włocławskie Zawiśle.

Twarzą do Odry
Większość łodziarzy z Odry pamięta Nową Sól z lat 90-tych - zapyziała mieścina, bez perspektyw, z zaszarganą moralnością, tak to było. A teraz? Coś niesamowitego, miasteczko jakby z innego wymiaru czasu. Często tam bywam i czasami mam wrażenie, że nie jestem tam, gdzie być powinienem.

Uderz w dzwon i temat gotowy
Z perspektywy czasu i przemian ustrojowych wyraźnie widać zacieranie się we wszystkich krajowych mediach tematu żeglugi śródlądowej. Szczególnie widoczne jest to zjawisko na polu wydawniczym i gołym okiem widać dziś w księgarniach całkowity brak opracowań z dziedziny jaka jest transport śródlądowy w formie najbardziej dostępnej dla przeciętnego Polaka czyli to beletrystyki czy też różnorakich form albumowych.

Wrocław miastem portowym i ważnym ośrodkiem żeglugi śródlądowej
Tekst zamieszczony w "Breslau – Das Buch der Stadt" w roku 1924 przez ówczesnego dyrektora Portu Miejskiego we Wrocławiu, W. Meusera.

Wrocławskie gondole
Na początku XX wieku we Wrocławiu pływały gondole.

Zapomniany szlak
Wrocławski Kanał Miejski wybudowany w ramach realizacji inwestycji hydrotechnicznej - budowy nowej drogi wodnej przez Wrocław.

Zawracanie Wisły kijem
Temat Wisły zaczyna być w ostatnim czasie niezmiernie modnym w mediach. Temat sam w sobie jest bardzo ważnym, wręcz strategicznym dla kolejnych elit władzy, wszak zawsze można zaskoczyć elektorat w przypadku zachwiania koniunktury sondażowej kolejnym, wygrzebanym z archiwów projektem modernizacji lub budowy nowej drogi wodnej.
  PRchecker.info Free counters!