I nasi wodniacy zwrócili uwagę na możliwości jakie daje żegluga wodami śródlądowymi Europy. Rzeka Odra bezpośrednio połączona z europejską siecią dróg wodnych do roku 2000 była uboga w infrastrukturę dla uprawiania żeglugi turystycznej. W ostatnich latach za sprawą stowarzyszeń, inwestorów prywatnych i organizacji samorządowych przeszła jednak korzystną metamorfozę, stając się przyjaznym akwenem dla uprawiania wszelkich form żeglugi. W 2014 roku w celu zunifikowania i podniesienia do wysokiego standardu świadczonych usług - mariny na szlaku górnej Odry powołały Stowarzyszenie Marin Odrzańskich SMO.

Celem działalności stowarzyszenia jest stworzenie takiej palety usług, która czas spędzony w rejsie po Górnej Odrze uczyni niezapomnianym przeżyciem i zachęci do powrotu na nasz szlak. Górna Odra nie jest już białą plamą na turystycznej mapie Polski i Europy, zapraszamy do odwiedzenia tego zakątka Polski z jego zabytkami techniki i architektury a także niekłamanymi walorami krajobrazowymi.

Zarząd Stowarzyszenia Marin Odrzańskich